İnovasyon ekosisteminin üniversite, teknokent, kamu, STK, meslek örgütleri ve özel sektör kökenli tüm ulusal ve uluslararası aktörlerini doğal paydaşımız olarak görüyoruz.

Her kesimin kendi avantaj ve dezavantajları ile birlikte geldiğini ve birlikte sorun tespit etme ve çözüm üretme konusunda birbirini tamamladıklarını deneyimledik. Dolayısıyla hedef kitlemiz “hepimiz”iz.