İnovasyon Atölyesi, inovasyon kavramını sosyal ve ekonomik kalkınma çerçevesinde ele alan ve bu iki kavramın kesişiminde toplumsal fayda üretmenin yeni yollarını araştıran bir atölyedir.

İnovasyon konusunda teknoloji odaklı paradigmanın artık tüm ihtiyaçları karşılamadığı biliniyor. Kavram, sadece teknolojik gelişmelerin gündelik hayata geçirilmesini değil, insanlığın en temel sorunlarına yeni bir açıdan bakmayı ve bunlara tüm paydaşların birlikte cevap üretmesini de kapsıyor. İnovasyon sürecinin tüm topluma açılması ile tanımlanan bu bu paradigma değişimi, bilimsel bilginin toplumsallaşması ve yenilikçilik süreçlerinin eşitlikçi ve katılımcı olmasını gerektirirken, bu süreçlerin tasarlanması ve hayata geçmesi için aracı yapılara duyulan ihtiyaç da artıyor.

İnovasyon Atölyesi bu yeni paradigmayla uyumlu bir şekilde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal ve ekonomik değere dönüşmesi için mekanizmalar tasarlayan, program ve projeler uygulayan bir arayüz.

Hedefimiz toplumun farklı kesimlerinde, coğrafyalarında, yaş gruplarında bilgi ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikleri ve asimetrileri giderecek işler yapmak. Bu işleri yaparken popüler yaklaşım ve uygulamaları tekrarlamamaya, belirli bir sosyo-ekonomik kitleye odaklanmamaya, yaygın toplumsal etkiyi hedeflemeye ve faydanın tek taraflı değil karşılıklı üretildiği etkileşim modelleri tasarlamaya dikkat ediyoruz.