• Sivil toplum, meslek örgütü, işletme ve firmalar ile dezavantajlı grupların inovasyon becerilerinin artırılmasına yönelik projeler ve programlar geliştirir ve uygularız.

  • Toplumsal sorunlara inovatif çözümler geliştirilmesine yönelik projeler ve programlar geliştirir ve uygularız.

  • Araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştiririz.

  • Popüler bilim ve teknoloji etkinlikleri düzenleriz.

  • Politika ve strateji dokümanları hazırlarız.

  • Uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olur, network oluşturur ve faaliyetlerine katılırız.