Biz mühendislik, güzel sanatlar, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde eğitim almış, üniversite, STK, teknoloji transferi gibi farklı sektörlerde çalışan, farklı yaşam görüşlerine sahip ve farklı kuşaklara ait kişilerden oluşan bir ekibiz. Bizi bir araya getiren şey içinde yaşadığımız toplum ve dünyaya mesleklerimizle yaptığımızdan farklı şekillerde de katma değer sağlama ihtiyacımız oldu. 

Sinan Tandoğan’ın “kârın ötesini hedefleyen bir iş dünyası, akademinin ötesini hedefleyen bir bilim camiası” ifadesinin, bilginin toplumsallaşması ve inovasyona dayalı kalkınmaya katkı verme amacımızı çok güzel özetlediğini ve toplumsal sorunların, hep birlikte, ancak bu şekilde üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz.